Diden Aziz

AFFÄRSJURIST
VARFÖR JAG JOBBAR MED AFFÄRSJURIDIK
Jag drivs av utmaningar, att lösa komplexa problem och att hjälpa människor – därför har affärsjuridiken varit ett självklart val av yrke för mig. Jag har ett stort intresse av affärer och den tekniska utvecklingen och trivs med att arbeta i vitt skilda branscher. Jag tycker att det är spännande att kunna kombinera juridiken med affärer och genom ett affärsnära arbetssätt tillhandahålla ett mervärde för mina klinter och bidra till att optimera deras verksamhet.

MIN BAKGRUND
Under min master på universitetet fördjupade jag mig inom internationell handelsrätt, bolagsrätt och avtalsrätt. Efter utbytesstudier i England samt praktik på en advokatbyrå i USA har jag arbetat med affärsjuridik på börsnoterat bolag (NASDAQ OMX) under några år och arbetade sedan i London med allmän avtalsrätt för att sedan 2017 börja på LegalWorks som affärsjurist.

MINA SPECIALOMRÅDEN
På LegalWorks arbetar jag brett inom affärsjuridik med fokus på avtalsrätt och bolagsrätt. Jag fokuserar särskilt på start-ups och entreprenörer, som jag känner starkt för. Detta inbegriper allt ifrån upprättande av bolagsstrukturer, aktieägaravtal andra bolagsrättsliga avtal och incitamentsprogram. Jag arbetar likaså med mogna bolag, såväl noterade som onoterade, i de frågor som uppkommer inom ramen för corporate commercial och corporate governance såsom aktiemarknadsrättsliga frågor, IT- och teknikrelaterade frågor, immaterialrättsliga frågor, personuppgiftsrelaterade frågor, upphandlingsrättsliga frågor samt olika regulatoriska frågor och compliance-frågor.
Swedish
English Swedish