Effie Kourlos

AFFÄRSJURIST/ARBETSRÄTTSEXPERT
VARFÖR JAG JOBBAR MED AFFÄRSJURIDIK
Det är fantastiskt roligt att få möjlighet att arbeta med klienter inom vitt skilda brancher och bidra till att utveckla och optimera klienternas verksamheter. I mitt fall oftast med fokus på arbetsrätten och verksamhetens anställda. Att identifiera de utmaningar en klient står inför och hitta den för verksamheten bästa lösningen, oavsett om det rör sig om väl genomtänkta förändringar eller brådskande punktinsatser, är det bästa med mitt arbete.

MIN BAKGRUND
Efter några år som affärsjurist, med inrikting mot M&A, vid Hannes Snellman Advokatbyrå, gick jag vidare till en advokatbyrå med inritktning mot arbetsrätt och valde därefter att starta en egen arbetsrättslig specialistbyrå. Jag har sedan 2016 varit LegalWorks arbetsrättsspecialist men hanterar också andra affärsjuridiska ärenden.

MINA SPECIALOMRÅDEN
Som arbetsrättsspecialist arbetar jag med alla slags frågor, stora som små, som rör ett bolags anställda. Omorganisationer, uppsägningar, avtalsskrivning, verksamhetsövergångar, arbetsmiljöfrågor, rehabiliteringsfrågor, fackliga förhandlingar, och arbetsrättsliga tvister är några exempel.
Swedish
English Swedish