Fredrik Önnerfors

AFFÄRSJURIST
VARFÖR JAG JOBBAR MED AFFÄRSJURIDIK
Möjligheten att få kombinera sina juridiska kunskaper och färdigheter med kommersiella erfarenheter från många år som advokat och bolagsjurist är oslagbar! Det är i förhandlingen som kärnan av näringslivet finns, och det finns stor glädje i att se hur kunder blomstrar och har nytta av affärer med sina kunder, leverantörer och andra partners som man varit med och förhandlat.

MIN BAKGRUND
Jag tog examen efter fem på många sätt intensiva år på juridiska fakulteten i Lund och började därefter på Mannheimer Swartling, där jag arbetade under drygt fem år, främst med kunder inom IT- & telekombranschen, samt med M&A. När en möjlighet dök upp valde jag att prova livet som bolagsjurist, något som passade mig utmärkt. Först arbetade jag under sju år som bolagsjurist inom Teleca-koncernen, de sista åren med ansvar för koncernens alla kommersiella avtal. Jag var därefter chefsjurist under fem år för Fristadskoncernen, som är Europas ledande leverantör av arbetskläder. I samband med en omstrukturering och flytt av verksamheten valde jag 2015 att prova livet som fristående affärsjuridiska konsult i samarbete med LegalWorks, ett val som jag inte har ångrat!

MINA SPECIALOMRÅDEN
Allmän affärsjuridisk rådgivning med särskild fokus på IT- & telekomkunder, bolagsrättsliga frågor och styrelsearbete samt avtalshantering (drafting, förhandling etc.).
Swedish
English Swedish