Helena Reimers

TELEFON

VARFÖR JAG JOBBAR MED AFFÄRSJURIDIK
Med ett brinnande intresse för företagets utveckling genom affärer och innovation med tillvaratagande av skapande och kreativitet som tillgångar tycker jag att juristens roll är otroligt spännande. Här får man verkligen chansen att vara en samarbetspartner för att få driva och skapa resultat och förutsättningar för företaget, tillsammans med andra yrkeskategorier. För att bygga ett gott samarbete, vare sig det är inom det lilla nystartade bolaget eller den internationella koncernen, så är förståelsen för klienten och affären central för juristens arbete, och det är oerhört roligt att uppnå resultaten klienten vill se genom att anpassa det arbetet med framgång.

MIN BAKGRUND
Jag har under 12 års internationellt arbete för Sony och Sony Ericsson fördjupat mig inom bolagsrättens område, främst inom immaterialrätt där ny teknik i en snabbföränderlig värld är avgörande. Jag har både arbetat inom den internationella koncernen mot den globala marknaden, samt mot en inkubator med startups. Arbetet och rollen som bolagsjurist skiljer sig väsentligt mellan dessa olika arbetsinsatser, vilket är otroligt spännande och givande. För att bygga och säkra företagets uppfinningar, design av produkter och varumärke har jag arbetat med alla typer av juridiska frågor och avtal rörande immaterialrätt samt varumärkesbyggande portföljarbete. Inom Sony har jag även ansvarat för ett globalt juridiskt program inom brand protection och antipiratkopiering.

MINA SPECIALOMRÅDEN
Mitt specialområde är inom det immaterialrättsliga området ur ett internationellt perspektiv med särskilt fokus på varumärke och brand protection, samt rådgivning och avtalsarbete med inriktning på ny teknik, forskning och utveckling. Jag har även särskild fördjupning i globala förändringsprojekt samt strategi- och processarbete av juridisk karaktär.
Swedish
English Swedish