Rickard Nilsson

AFFÄRSJURIST
VARFÖR JAG JOBBAR MED AFFÄRSJURIDIK
Trots att jag är i början av min karriär får jag intrycket av att jag ger våra klienter affärsnyttiga och betryggande råd. Jag lär mig något nytt varje dag och det är oerhört tlillfredställande att lösa problem, hitta förhandlingsvägar eller på annat sätt bidra med resultat som klienten kanske inte annars skulle göra. Att arbeta intensivt och ingående med sådant som kommer ha betydelse framöver utgör för mig en del av ett helt gott liv. Därför står jag otvivelaktigt här i dag, och trivs väldigt bra.

MIN BAKGRUND
Under tiden jag slutförde mina studier i Lund packade jag mina väskor och flyttade till Stockholm och LegalWorks. Under mitt första år som affärsjurist har jag tilldelats ärofyllda uppdrag inom upphovs-, dataskydds-, avtals- och konkurrensrätt.

MINA SPECIALOMRÅDEN
Konkurrensrätt tände juristlågan, och dataskydd håller den vid liv.
Swedish
English Swedish