SAMARBETSPARTNERS

LW Advisorys samarbetspartners

Här nedan hittar du info om LW Advisorys samarbetspartners.

Credability

CredAbility är en ny digital tjänst för skydd mot korruption och andra oegentligheter. CredAbility gör en 360 graders genomgång av organisationers skydd mot korruption och andra oegentligheter, baserat på den striktaste internationella lagstiftningen mot korruption, den amerikanska Foreign Corrupt Practices Act och den globala standarden för ledningssystem mot mutor ISO37001.

Läs mer här

ALTNordic

ALTNordic, Alliance of Law and Technology in the Nordics, är en sammanslutning av affärsjurister med gemensamma värderingar och liknande arbetssätt. Vi tror på pragmatiskt och affärsnära support som externa bolagsjurister (med erfarenhet från advokatbranschen) och på digitaliseringens och automatikens kraft inom branschen.

Läs mer här

Keiretsu Forum Nordics

Keiretsu Forum Nordics är ett Nordenbaserat investerarnätverk som täcker de fyra nordiska länderna Danmark, Finland, Norge och Sverige. Baserat på ett nordiskt nätverk av kapital, resurser och affärsflöde är Keiretsu Forum Nordics aktivt i det lokala investerings- och företagargemenskapen och skapar broar mellan investerare, entreprenörer, partners och samhället som helhet för att säkerställa snabbare innovationsgrader. Det nordiska nätverket öppnades i Stockholm i början av 2016 och har sedan dess vuxit snabbt på marknaden.

Läs mer här
Swedish
English Swedish