LWA
loves tech

Vi hjälper till med juridiken inom utveckling, forskning och exploatering.

Forskning & Utveckling

Avtal om utvecklings- och forskningsprojekt är ofta utgångspunkten i vår rådgivning. Vi kan även bistå den som är koordinator av ett konsortium eller projektpart, beställare av forskningstjänster m fl, med legalt stöd och ta hand om alla forskningsjuridiska frågor – både i långsiktiga samarbeten och i avgränsade uppdrag samt i nationella och internationella forskningssammanhang. Vi stöttar i frågor kopplade till finansiering från EU, Horizon, Vinnova m fl.

Forskning & Utveckling

Avtal om utvecklings- och forskningsprojekt är ofta utgångspunkten i vår rådgivning. Vi kan även bistå den som är koordinator av ett konsortium eller projektpart, beställare av forskningstjänster m fl, med legalt stöd och ta hand om alla forskningsjuridiska frågor - både i långsiktiga samarbeten och i avgränsade uppdrag samt i nationella och internationella forskningssammanhang. Vi stöttar i frågor kopplade till finansiering från EU, Horizon, Vinnova m fl.

Säkra skyddet av er teknologi

Vi hjälper till med att säkerställa skydd av existerande och ny IP i avtal med samarbetspartners och kan ge råd om hur man bäst skyddar företagets teknologier och företagshemligheter.

Behövs ett erfaret stöd i förhandlingar om licensiering och exploatering med parter runt om i världen står vi gärna till tjänst. 

Stöd under exploateringsfasen

Förhandlingar & avtal

Vi är ett erfaret gäng!

Våra jurister har mångårig erfarenhet från olika delar av innovationssystemet: start-ups, stora bolags forskningsavdelningar, ledande forskningsinstitut och universitet. Och vi har hjälpt entreprenörer, start-ups, teknikhubbar, etablerade företag och organisationer med den teknik-relaterade juridiken.

Michael Uddmark

michael.uddmark@legalworks.se

Leif Frykman

leif.frykman@legalworks.se

Ulf Lindén

ulf.linden@legalworks.se

Maria Sandstedt

maria.sandstedt@legalworks.se

Checklista för innovativa start-ups