Amanda Gabrielsson

PRIVACY SPECIALIST

VARFÖR JAG JOBBAR MED AFFÄRSJURIDIK

Jag tycker att det är roligt att med hjälp av juridiken och avtalet formulera och konkretisera förutsättningarna för affärsrelationen. Parterna måste hitta ett sätt att mötas för att få relationen att fungera på lång sikt och affärsavtalet är ett viktigt element i detta. Jag drivs av att få juridiken att fungera praktiskt i företagets miljö. Det gäller särskilt dataskyddsjuridiken där organisationerna i viss mån tillåts arbeta riskbaserat och proportionerligt i många fall, där organisationens intressen och möjligheter måste vägas mot den enskildes integritet i det enskilda fallet.

 

MIN BAKGRUND

Jag är utbildad Paralegal och har praktisk erfarenhet av dataskyddsjuridiska frågor då jag arbetat som intern DPO/DSO (Data Protection Officer/Dataskyddsombud) på Sveriges största statligt ägda forskningsinstitut RISE Research Institutes of Sweden AB. Jag har också flera års erfarenhet av avtalsrätt då jag upprättade och förhandlade avtal med kunder och forskningsaktörer i nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprojekt. Inom ramen för det praktiska dataskydds- och informationssäkerhetsarbetet har jag jobbat en hel del med att ta fram styrande dokument av olika slag, såsom rutiner, riktlinjer och policys. Jag har också arbetat mycket med dokumentation av företagens intressen och bedömningar vilket är viktigt för regelefterlevnaden.

 

MINA SPECIALOMRÅDEN

Dataskyddsjuridik, avtalsrätt, styrdokument, regelefterlevnad

Kontakt

Telefon: +46 702 90 29 37

Mail: amanda.gabrielsson@legalworks.se