Anders Karlsson

AFFÄRSJURIST

VARFÖR JAG JOBBAR MED AFFÄRSJURIDIK

Jag tycker om att göra affärer, och vara en del av företagsutvecklingen, oavsett om det avser produktutveckling, försäljning eller organisationsförändringar. Juridiken är ett verktyg som kan hantera risker, skapa förutsägbarhet, och knyta ihop säcken när avtal ska förhandlas och slutas.

 

MIN BAKGRUND

Under mer än 20 år jobbade jag i ett privatägt entreprenörsföretag bland annat som chefsjurist och vVD. Från att verka lokalt med omsättning på 40 miljoner växte bolaget till att bli nordisk koncern med över 700 miljoner i omsättning. Bolaget var ett fintech-företag innan någon visste att begreppet fanns med omfattande IT-utveckling, för att tillhandahålla ledande betal- och finansieringstjänster.

 

MINA SPECIALOMRÅDEN

Mina fokusområden är huvudsakligen regulatoriska frågor kopplade till företag under Finansinspektionens tillsyn. Detta omfattar även krediträtt samt förhandling av avtal, och då i synnerhet avtal kopplade till IT.

Kontakt

Telefon: +46 70 575 10 99

Mail: anders.karlsson@legalworks.se