Paulina Tokarikova

AFFÄRSJURIST

VARFÖR JAG JOBBAR MED AFFÄRSJURIDIK

Jag fastnade för juridik på grund av att jag lockades av problemlösningen och yrkets föränderliga och generalistiska karaktär (om man själv så vill och väljer). Det jag gillar mest med just affärsjuridiken är bredden av frågor man möts av i sin rådgivning och att man samtidigt ges tillfälle att stimulera entreprenörhjärnan eftersom vi jobbar så affärsnära.

 

MIN BAKGRUND

Jag har en internationell bakgrund och ett starkt intresse för samhällsfrågor. Jag växte upp i en flerspråkig familj där jag exponerades för olika kulturer och språk. Detta har gett mig en inneboende nyfikenhet för omvärlden som har lett till att jag befunnit mig i en rad olika internationella kontexter, både för utbildning och arbete, så som New York och Santiago de Chile.

 

MINA SPECIALOMRÅDEN

Mina tidigare arbetslivserfarenheter ligger främst inom områdena aktiemarknadsrätt, företagsöverlåtelser och allmän bolagsrätt. Teoretiskt, har jag från juristutbildningen även erfarenhet av frågor om företags samhällsansvar och internationell rätt.

Kontakt

Telefon: +46 72 306 55 59

Mail: paulina.tokarikova@legalworks.se