Pernilla Blomqvist

AFFÄRSJURIST
VARFÖR JAG JOBBAR MED AFFÄRSJURIDIK
En stor del av arbetet inom affärsjuridik handlar om att hjälpa människor att förverkliga sina idéer och framtidsvisioner. Då gäller det att hitta lösningar som är stabila och samtidigt öppnar upp för utveckling i rätt riktning. Det innebär att man måste tänka kreativt, strategiskt och hållbarhet. Kombinationen av dessa delar gör affärsjuridik till ett levande och spännande rättsområde.

MIN BAKGRUND
Juristutbildning (Stockholm universitet). Efter att ha arbetat med tvister och humanjuridik bytte jag inriktning till affärsstrategisk rådgivning varigenom jag kom i kontakt med LegalWorks.

MINA SPECIALOMRÅDEN
Jag ägnar mig främst åt bolagsrätt och byråns alla projekt inom Legal Tech, främst Legalbuddy-projektet.
Swedish