Jonas Ingvarson

AFFÄRSJURIST

VARFÖR JAG JOBBAR MED AFFÄRSJURIDIK

Affärsjuridiken är ett verktyg för att hjälpa mina kunder att fatta kloka affärsmässiga beslut. Jag brinner för att hjälpa mina kunder att uppnå sina målsättningar och göra bra affärer i en ofta komplex juridisk miljö.  

Det är spännande att hjälpa entreprenörer och företagsledare att göra sina kanske viktigaste affärer – som att sälja sitt livsverk eller ta in nya investerare. Det är dessutom ett stort förtroende som jag tar på största allvar. 

 

MIN BAKGRUND

Jag har arbetat som affärsjurist i ungefär ett decennium. Jag inledde min karriär på Advokatfirman Delphi, först som tech-jurist och sedan med inriktning på bolagsrätt, aktiemarknadsrätt och företagsöverlåtelser med särskilt fokus mot tech-sektorn.  

Jag har även arbetat som Head of Legal på ett börsnoterat techbolag och vet därför värdet för köpare av juridiska tjänster av konkret och praktisk rådgivning som är grundade i en förståelse för den underliggande affären. 

Jag har även genomfört tingsnotarietjänstgöring vid Örebro tingsrätt.  

 

MINA SPECIALOMRÅDEN

Jag arbetar brett med bolagsrättsliga frågor, aktiemarknadsrätt och företagsöverlåtelser (M&A), samt olika former av kapitalanskaffningar och företagsfinansieringar. Några exempel på uppdrag som jag ofta genomför: 

  • Kapitalanskaffningar och aktieägaravtal 
  • Företagsöverlåtelser, dvs. köp eller försäljning av bolag eller verksamheter 
  • Bolagsstämmor i noterade och onoterade bolag 
  • Incitamentsprogram i noterade och onoterade bolag 
  • Aktiemarknadsrättsliga frågor kopplade till bolagsstyrning, kapitalanskaffningar och informationsgivning

Kontakt

Telefon: +46 722 10 88 73

Mail: jonas.ingvarson@legalworks.se