Sofia Wrååk

AFFÄRSJURIST

KONTAKT

+46 73 520 12 76 / sofia.wraak@legalworks.se / LinkedIn


VARFÖR JAG JOBBAR MED AFFÄRSJURIDIK
Jag älskar att hitta lösningar till olika problem och att övervinna olika utmaningar. Som affärsjurist är just detta, att identifiera klientens utmaningar och hitta den bästa lösningen för verksamheten, en vardag. Vidare gillar jag kombinationen av att behöva kunna detaljerna samtidigt som det är nödvändigt att se den stora bilden och de affärsmässiga övervägandena. De sociala mötena och förhandlingarna som ingår i det affärsjuridiska arbetet är även något som bidrar stort till att jag tycker det är så roligt att arbeta med affärsjuridik.

MIN BAKGRUND
Mitt första arbete efter juristlinjen var på den internationella advokatbyrån Linklaters, den enda s.k. Golden Circle-firman med kontor i Sverige. Där blev jag kvar i knappt sex år. Initialt var jag en kortare tid på byråns skatteavdelning och byråns bank- och finansavdelning men det stora fokusområdet blev sedan M&A Real Estate. Nu närmast kommer jag från Hansen Advokatbyrå där mitt fokus låg på M&A och allmän bolagsjuridik.

MINA SPECIALOMRÅDEN
Jag är specialiserad inom M&A och fastighetsrätt (främst transaktioner) men arbetar relativt brett inom affärsjuridiken med bred kompetens inom avtalsgranskning, avtalsskrivande och avtalsförhandlingar.
Swedish