Legal
Partner™

- Klokt juriststöd

LegalPartner

LegalPartner™
– för företag med regelbundet behov av juriststöd

Tjänst

Ett modernt och flexibelt sätt att hantera företagets juridiska frågor med hjälp av ett eget supportteam av erfarna affärsjurister med olika kompetensområden till en fast eller förutsägbar prislapp. Alltid klara rekommendationer som stöttar din affär. 

Hjälp efter behov

Tillvarata möjligheter och förhindra problem. LegalPartner designas med juristkompetens efter ditt behov. Vi har både rörlig och fast prissättning. 

 

Som ett exempel får du ett eget legalt supportteam med branschkunskap och expertkunskap efter ditt affärsbehov, arbete på plats två dagar plus 10 timmar arbete på distans, avtals- och policypaket samt ett digitalt systemstöd för avtalshantering för
52 000 kr i månaden. 
 

 

Självklart täcker vi även större eller mindre behov, hör av dig till oss för en offert anpassad just för ert företag. 

 

LegalPartner™ with us!


LWA – not business as usual 

LegalPartner™

Supportteam

Din
affär

Supportteam

Supportteam

Tilläggsfunktioner

Avtalssystem

Aktiebokshantering

Incitamentsprogram

DPO for hire

Visselblåsning

ALTNORDIC

Vi erbjuder support i hela Norden

Genom vårt samarbete inom ALTNordic kan vi erbjuda juridisk support i hela Norden. Ett idealiskt alternativ för den som vill ha hjälp med affärsjuridiken genom en ”one-stop-shop” i Norden.

ALTNordic, Alliance of Law and Technology in the Nordics, är en sammanslutning av affärsjurister med gemensamma värderingar och liknande arbetssätt. Vi tror på pragmatiskt och affärsnära support som externa bolagsjurister (med erfarenhet från advokatbranschen) och på digitaliseringens och automatikens kraft inom branschen. Övriga firmor i samarbetet är Laissa Oy i Helsingfors, IBF Legal AS i Oslo och Experticon ApS i Köpenhamn.

 

LegalWorks Nordic ABLaissa OyIBF Legal AS and Experticon ApS

Så här arbetar vi tillsammans med några av våra kunder

KUNDCASE

Flexibel support för det expansiva företaget.

Långsiktigt samarbete med många möjligheter.

Support under start-up-bolagets alla faser.

Vi hjälper dig med affärsjuridiken!

Vi hjälper dig med affärsjuridiken i takt med att frågor kommer upp (och ännu hellre innan de kommer upp). Välj det område som du verkar inom för att komma rätt direkt!