MEDARBETARLÖFTE

LW Advisory - vårt medarbetarlöfte

Hos oss är innovation en temperatur (rörlighet inom en massa), inte en hastighet (förflyttning av massan i viss riktning). Bara tillsammans skapar vi de smartaste systemen och arbetsstrukturerna för ett modernt arbetsliv. Din rörelse som medarbetare skapar vår innovation och våra nöjda kunder.


VÅRT KUNDLÖFTE / MÖT TEAMET
VÅRT MEDARBETARLÖFTE

Vårt medarbetarlöfte är ”Super-Charged Lawyers”

1. Det ska vara kul att gå till jobbet. Detta inkluderar den miljö, de team- och kundupplägg som du bäst trivs och kan leverera i.

2. Vår ledning jobbar för dig - och inte tvärtom. Företaget drivs och utvecklas av medarbetare och ledning tillsammans. Oavsett var du befinner dig i arbetslivet, eller hur länge du stannar hos oss, ska vår gemensamma resa vara en lyckoträff. Vi understryker gärna att din personliga utveckling hos oss är fri från en färdig (och fyrkantig) karriärmodell och att alla vägar framåt ligger öppna.

3. Hos oss är innovation en temperatur (rörlighet inom en massa), inte en hastighet (förflyttning av massan i viss riktning). Bara tillsammans skapar vi de smartaste systemen och arbetsstrukturerna för ett modernt arbetsliv. Din rörelse skapar vår innovation och i slutändan våra nöjda kunder.

4. Vi arbetar projektbaserat och i olika konstellationer och roller. Det innebär bland annat att det inte är senioritet som styr vem som leder projekten. Arbetet är kompetensdrivet.

Är du intresserad av att bli en del av oss? Kontakta Anna Lensmar-Friedman här eller anmäl ditt intresse här.


TRÄFFA TEAMET
LÄS OM VÅRT KUNDLÖFTE
Swedish