Services

DPO for hire

The "DPO for hire" service provides for LWA, as a legal entity, to be appointed as your data protection officer (DPO). A designated lawyer at LWA manages the day-to-day DPO obligations and is primarily responsible for the delivery of the service. The DPO works closely with other experts within LWA. By combining our lawyers individual expertise within a variety of areas, you will have access to the full range of LWA's resources and experience - giving you peace of mind in a complex legal landscape. "DPO for hire" is provided in accordance with the European Data Protection Board's Guidelines for Data Protection Officers (WP 243). Pricing example for "DPO for hire": up to 16 hours legal advice per month at a fixed price of SEK 40,000. The subscription can be terminated at the end of the same month. Additional orders are charged at an hourly rate of SEK 2 750 for senior DPOs and SEK 1 850 per hour for junior DPOs. 

”DPO for hire” tillhandahålls i enlighet med Europeiska dataskyddsstyrelsens riktlinjer för dataskyddsombud  (WP 243).

Prisexempel för DPO for hire: Upp till 16 timmar per kalendermånad till en fast avgift om 40 000 kr. Abonnemanget kan sägas upp till utgången av samma månad. Tilläggsbeställning debiteras med timarvode om 2 750 kr för senior dataskyddsjurist och 1 850 kr per timme för junior dataskyddsjurist. 

Business legal advice at predictable and fixed prices

We want our clients to feel secure and content. Transparent and predictable prices make the advice more pleasant and client-friendly.

Våra olika affärspaket

When you contact us, we need information about the company name and the company registration number to ensure that there is no conflict of interest.

General terms and conditions of sales

Assistance in developing appropriate terms and conditions for the sale of products or services. This includes a start-up meeting, preparation of the document and a follow-up meeting.

Pris 9 500 kr

Employment agreement

Assistance in drafting a customised employment agreement. This includes two meetings, drafting of the document, review of drafts and final adjustments.

Pris 8 500 kr 

Contract review MEDIUM (up to 10 pages) including comments

Support with the analysis of a contract. For example in the case of a dispute, before a contract negotiation or a contract proposal received from a counterparty. This includes a start-up meeting, review of the contract, drafting of a possible amendments/annotated version and a follow-up meeting.

Pris 9 950 kr

Shareholder agreement

Assistance in drafting a customized Shareholders agreement. This includes two meetings, drafting of documents, review of drafts and final adjustments.

Pris 14 000 kr

Set up a business

We will guide you with the purchase of an already formed company or with the formation of a limited liability company.

Pris 4 900 kr plus registreringsavgift.

Contract review LARGE (up to 25 pages) including comments

Support with the analysis of a contract. For example in the case of a dispute, before a contract negotiation or a contract proposal received from a counterparty. This includes a start-up meeting, review of the contract, drafting of a possible amendments/annotated version and a follow-up meeting. Contact us for price for 25 + pages contracts

Pris 14 900 kr

GDPR package (biträdesavtalsmall,​ privacy notice, inventeringsmall +
4 timmars rådgivning)

Support with GDPR compliance. This includes a customised document package containing DPA, privacy notice and 4 hours of consultation with a GDPR expert.

Pris 16 700 kr

Rights issue

Hjälp att ta fram underlag för en nyemission. Här ingår två möten, underlag för beslut, styrelseprotokoll, stämmoprotokoll, teckningslista och registreringsanmälan.

Pris 12 300 kr exkl reg. avgift

Optionsprogram kvalificerade personaloptioner

Use our automated service for qualified employee stock options. An affordable and user-friendly tool. Optionsautomaten, en prisvärd och lättanvänd lösning som sammanställer optionsavtal.

Pris från 11 000 kr

SAAS-avtal/Software License Agreement

Support in drafting suitable terms of use for a Software as a Service (SaaS). This includes a start-up meeting, drafting of terms of use and a follow-up meeting.

Pris 12 300 kr

Teckningsoptionspaket

I priset ingår ett dokumentpaket med styrelseprotokoll, förslag till teckningsoptionsprogram, stämmoprotokoll, mall för teckningslista, optionsbevis och optionsavtal samt anmälan till Bolagsverket. I priset ingår inte eventuell värdering, revisorsintyg samt registreringsavgifter.

Pris 18 500 kr

Webbvillkorspaket

Support to develop terms of use and privacy notice for the websites. This includes two meetings, drafting of documents, review of drafts and final adjustments.

Pris 16 200 kr

Confidentiality agreement

Få hjälp med ett kvalitetssäkratsekretessavtal till fast pris.

Pris 2 500 kr

Teckningsoptionspaket

I priset ingår ett dokumentpaket med styrelseprotokoll, förslag till teckningsoptionsprogram, stämmoprotokoll, mall för teckningslista, optionsbevis och optionsavtal samt anmälan till Bolagsverket. I priset ingår inte eventuell värdering, revisorsintyg samt registreringsavgifter.

 

18 500 kr

Webbvillkorspaket

Support to develop terms of use and privacy notice for the websites. This includes two meetings, drafting of documents, review of drafts and final adjustments.

 

16 200 kr

General terms and conditions of sales

Assistance in developing appropriate terms and conditions for the sale of products or services. This includes a start-up meeting, preparation of the document and a follow-up meeting.

Pris 12 300 kr

Employment agreement

Assistance in drafting a customised employment agreement. This includes two meetings, drafting of the document, review of drafts and final adjustments.

Pris 8 500 kr

Contract review MEDIUM (up to 10 pages) including comments

Support with the analysis of a contract. For example in the case of a dispute, before a contract negotiation or a contract proposal received from a counterparty. This includes a start-up meeting, review of the contract, drafting of a possible amendments/annotated version and a follow-up meeting.

Pris 9 950 kr

Shareholder agreement

Assistance in drafting a customized Shareholders agreement. This includes two meetings, drafting of documents, review of drafts and final adjustments.

Pris 14 000 kr

Set up a business

We will guide you with the purchase of an already formed company or with the formation of a limited liability company.

Pris 4 900 kr plus registreringsavgift.

Contract review LARGE (up to 25 pages) including comments

Support with the analysis of a contract. For example in the case of a dispute, before a contract negotiation or a contract proposal received from a counterparty. This includes a start-up meeting, review of the contract, drafting of a possible amendments/annotated version and a follow-up meeting. Contact us for price for 25 + pages contracts

Pris 14 900 kr

GDPR package (DPA, privacy notice + 4 hours of legal advice)

Support with GDPR compliance. This includes a customised document package containing DPA, privacy notice and 4 hours of consultation with a GDPR expert.

Pris 16 700 kr

Rights issue

Hjälp att ta fram underlag för en nyemission. Här ingår två möten, underlag för beslut, styrelseprotokoll, stämmoprotokoll, teckningslista och registreringsanmälan.

Pris 12 300 kr exkl reg. avgift

Optionsprogram kvalificerade personaloptioner

Use our automated service for qualified employee stock options. An affordable and user-friendly tool. Optionsautomaten, en prisvärd och lättanvänd lösning som sammanställer optionsavtal.

Pris från 11 000 kr

SAAS-avtal/Software License Agreement

Support in drafting suitable terms of use for a Software as a Service (SaaS). This includes a start-up meeting, drafting of terms of use and a follow-up meeting.

Pris från 12 300 kr

Teckningsoptionspaket

I priset ingår ett dokumentpaket med styrelseprotokoll, förslag till teckningsoptionsprogram, stämmoprotokoll, mall för teckningslista, optionsbevis och optionsavtal samt anmälan till Bolagsverket. I priset ingår inte eventuell värdering, revisorsintyg samt registreringsavgifter.

Pris 18 500 kr

Webbvillkorspaket

Support to develop terms of use and privacy notice for the websites. This includes two meetings, drafting of documents, review of drafts and final adjustments.

Pris 16 200 kr

Confidentiality agreement

Få hjälp med ett kvalitetssäkratsekretessavtal till fast pris.

Pris 2 500 kr

Såhär funkar det!

1. Bollplanket - prata med oss (15 min)

För att komma vidare bottnar vi först i ert behov och hur vi bäst kan hjälpa er. Här bokar ni en samtalstid eller lämnar telefonnummer så ringer någon av våra jurister upp. Inför mötet får du lämna uppgifter om ert företag, er verksamhet och eventuella motparter för att utesluta jäv. Att bolla med våra jurister kostar inget.

2. Offert/uppdragsbekräftelse

Om ni väljer att gå vidare efter samtalet så skickar vi en bekräftelse på mejl och föreslår datum för uppstartsmöte. Vi flaggar samtidigt om ni har behov som inte faller inom paketpriset och säkerställer betaluppgifter.

3. Rådgivning och dokumentproduktion

Vi tar vi fram förslag till villkor/de dokument som behövs. Vi leder er under resans gång och finns här för att besvara frågor och funderingar. Vi möts gärna online, men för den som har behov ses vi på något av våra kontor i Stockholm eller Göteborg.  

4. Efter avslutat uppdrag

För oss är det viktigt att du som kund är nöjd. Juridisk rådgivning hos oss har alla som vinnare: våra kunder, våra medarbetare, vårt företag och vårt samhälle. Låt oss gärna veta din upplevelse!

Boka här!

LegalBuddy™ - legal support for start-ups and entrepreneurs

Digital contract management, e-signing and legal advice - in one platform. Create contracts through user-friendly and automated templates. Sign, save and set reminders on your agreements directly in the platform. We combine your company's knowledge and our lawyers' knowledge in a simple and searchable interface.