Tjänster

DPO for hire

Tjänsten ”DPO for hire” innebär att LWA, som juridisk person, anmäls som ert dataskyddsombud. En dedikerad person hos LWA hanterar löpande åtagandet som ombud och är primärt ansvarig för leverans av tjänsten. Kontaktpersonen arbetar nära övriga resurser inom LWA. Genom kombination av individuella spetskompetenser och bredd får ni tillgång till hela LWA:s resurser och erfarenhet, vilket ger er en trygghet i ett komplext juridiskt landskap. 

”DPO for hire” tillhandahålls i enlighet med Europeiska dataskyddsstyrelsens riktlinjer för dataskyddsombud  (WP 243).

Prisexempel för DPO for hire: Upp till 16 timmar per kalendermånad till en fast avgift om 40 000 kr. Abonnemanget kan sägas upp till utgången av samma månad. Tilläggsbeställning debiteras med timarvode om 2 750 kr för senior dataskyddsjurist och 1 850 kr per timme för junior dataskyddsjurist. 

Fasta priser för affärsjuridiska paket

Vi vill att våra kunder ska känna sig trygga med att kunna se vad våra tjänster kostar. Det gör processen mycket mer behaglig och kundvänlig.

När du kontaktar oss behöver vi information om företagsnamn samt org nr för att säkerställa att det inte finns en intressekonflikt.

Vad behöver du hjälp med?

4 800 kr plus registreringsavgift.

Vi vägleder dig med köp av ett färdigt lagerbolag eller vid bildandet av aktiebolag. 

12 500 kr

Hjälp att ta fram ett anpassat aktieägaravtal. Här ingår två möten, framtagande av dokument, genomgång av förslag och slutjustering.

9 500 kr plus registreringsavgift. Hjälp att ta fram underlag för en nyemission. Här ingår två möten, underlag för beslut, styrelseprotokoll, stämmoprotokoll, teckningslista och registreringsanmälan.

 

7 500 kr 

Hjälp att ta fram ett anpassat anställningsavtal. Här ingår två möten, framtagande av dokument, genomgång av förslag och slutjustering.

9500 kr

Hjälp att ta fram lämpliga försäljningsvillkor för dina produkter eller tjänster. Här ingår uppstartsmöte, framtagande av utkast till försäljningsvillkor samt uppföljningsmöte. 

 

1500 kr

Få hjälp med ett kvalitetssäkrat sekretessavtal till fast pris. 

Från 9 500 kr

Använd vår tjänst Optionsautomaten, en prisvärd och lättanvänd lösning som sammanställer optionsavtal.

6 500 kr

Vi genomför en workshop för att säkra ett lämpligt incitamentsprogram för ditt företag. Workshopen utmynnar i att vi lämnar förslag till modell och skickar över en skriftlig sammanfattning som kan användas som beslutsunderlag till styrelsen.

12 500 kr

Hjälp att fram användarvillkor (terms of use) och sekretesspolicy (privacy notice) för webben. Här ingår två möten, framtagande av dokument, genomgång av förslag och slutjustering.

9 500 kr

Hjälp att ta fram lämpliga användarvillkor för en s k Software as a Service (SaaS). Här ingår uppstartsmöte, framtagande av utkast till användarvillkor samt uppföljningsmöte. 

12 900 kr

Hjälp med att uppfylla kraven enligt GDPR. Här ingår ett anpassat dokumentpaket innehållande biträdesavtal, privacy notice och fyra timmars rådgvning med en GDPR-expert. 

7 750 kr

Hjälp med analys av ett avtal, exempelvis i samband med en avtalstvist, inför en avtalsförhandling eller ett avtalsförslag som du har fått från en motpart. Här ingår uppstartsmöte, granskning av avtalsunderlag, framtagande av eventuellt ändringsförslag / en kommenterad version och ett uppföljningsmöte.

11 500 kr

Hjälp med analys av ett avtal, exempelvis i samband med en avtalstvist, inför en avtalsförhandling eller ett avtalsförslag som du har fått från en motpart. Här ingår uppstartsmöte, granskning av avtalsunderlag, framtagande av eventuellt ändringsförslag / en kommenterad version och ett uppföljningsmöte. För längre avtal ger vi dig en offert.

LegalBuddy™ - juridisk support för start-ups och entreprenörer

Digital avtalshantering, e-signering och avtalsplattform. Skapa avtal genom lättanvända och automatiska mallar. Signera, spara och sätt påminnelser direkt in tjänsten. Både din egen kunskap och vår kunskap i ett enkelt och sökbart gränssnitt.