LW Advisory
- LegalPartner™ with us

Vi löser dina legala utmaningar och hjälper dig att se möjligheter, som start-up eller större etablerat bolag.
Vi möter dina behov, på kort eller längre sikt, tex vid arbetstoppar, en större affär eller upphandling.
Jurister som får saker ur händerna, gör affärer och vågar ta risk.

LegalPartner™
- klokt affärsnära juriststöd

Med fasta priser och affärstänk står vi redo att stötta dig

Ett modernt och flexibelt sätt att hantera företagets juridiska frågor med hjälp av en erfaren jurist som navet för ett team av affärsjurister med olika kompetensområden och erfarenheter, allt till ett fast pris mappat efter ditt behov.

Our services

LegalPartner

Affärsjurister på regelbunden basis till fast månadspris

ProjectLawyer

Stöd per timme eller fast pris per projekt

LegalBuddy

För entrepenörer och startups

DPO for hire

Praktisk vägledning och stöd i GDPR- frågor

Interim Lawyer

Föräldravikariat, chefsjurist eller annan dedikerad jurist till fast pris

PlanetWorks

Rådgivning designat för impact-bolag och samhällsentrepenörer

Affärsjuridiska paket till förutsägbara och fasta priser

Vi vill att våra kunder ska känna sig trygga och nöjda. Fasta och transparenta priser gör stödet mer behagligt och kundvänligt.

När du kontaktar oss behöver vi information om företagsnamn samt org nr för att säkerställa att det inte finns en intressekonflikt.

Vad behöver du hjälp med?

Stöd vid registrering av ett aktiebolag från grunden eller köp av ett färdigt lagerbolag.

Från 4 800 kr + registreringsavgift

Hjälp att ta fram ett anpassat aktieägaravtal. I tjänsten ingår två möten, framtagande av dokument, genomgång av förslag och slutjustering.

12 500 kr

Stöd att ta fram ett anpassat anställningsavtal. I tjänsten ingår två möten, framtagande av avtal, genomgång av förslag och slutjustering.

Pris 7 500 kr 

Stöd att ta fram lämpliga försäljningsvillkor för dina produkter eller tjänster. I tjänsten ingår uppstartsmöte, framtagande av utkast till försäljningsvillkor samt uppföljningsmöte. 

Pris 9 500 kr

Stöd med att ta fram underlag för en nyemission. I tjänsten ingår två möten, framtagande av underlag för beslut, styrelseprotokoll, stämmoprotokoll, teckningslista och registreringsanmälan.

Pris 9 500 kr + registreringsavgift.

Stöd att ta fram ett kvalitetssäkrat sekretessavtal. 

Pris 1500 kr

Använd vår tjänst Optionsautomaten, en prisvärd och lättanvänd lösning som sammanställer optionsavtal.

Pris från 9 500 kr

Vi leder och genomför en workshop för att säkra ett lämpligt incitamentsprogram för ditt företag. Arbetet och workshopen utmynnar i att vi lämnar förslag till modell och skickar över en skriftlig sammanfattning som kan användas som beslutsunderlag till styrelsen.

Pris 6 500 kr

Stöd att fram användarvillkor (terms of use) och sekretesspolicy (privacy notice) för webbplats. I tjänsten ingår två möten, framtagande av dokument, genomgång av förslag och slutjustering.

Pris 12 500 kr

Stöd att ta fram lämpliga användarvillkor för en s k Software as a Service (SaaS). I tjänsten ingår uppstartsmöte, framtagande av utkast till användarvillkor samt uppföljningsmöte. 

Pris 9 500 kr

Stöd med att uppfylla kraven enligt GDPR. I tjänsten ingår ett anpassat dokumentpaket innehållande biträdesavtal, privacy notice och fyra timmars rådgvning med en GDPR-expert. 

Pris 12 900 kr

Stöd med analys av ett avtal, exempelvis i samband med en avtalstvist, inför en avtalsförhandling eller ett avtalsförslag som du har fått från en motpart. I tjänsten ingår uppstartsmöte, granskning av avtalsunderlag, framtagande av eventuellt ändringsförslag / en kommenterad version och ett uppföljningsmöte.

Pris 7 750 kr

Stöd med analys av ett avtal, exempelvis i samband med en avtalstvist, inför en avtalsförhandling eller ett avtalsförslag som du har fått från en motpart. I tjänsten ingår uppstartsmöte, granskning av avtalsunderlag, framtagande av eventuellt ändringsförslag / en kommenterad version och ett uppföljningsmöte. För längre avtal ger vi dig en offert.

Pris 11 500 kr

Kundcase

Rådgivning baserad på branscherfarenhet

Healthcare
/Life Sciences

IT
/Telecom

Finans
/Fintech

Real Estate

Retail & Marketing

Transport
& Logistics

Energy & Infrastructure

Data Privacy

Business Law

LegalBuddy™ - juridisk support för start-ups och entreprenörer

Digital avtalshantering, e-signering och avtalsplattform. Skapa avtal genom lättanvända och automatiska mallar. Signera, spara och sätt påminnelser direkt in tjänsten. Både din egen kunskap och vår kunskap i ett enkelt och sökbart gränssnitt.

Optionsautomatens program för
kvalificerade personaloptioner

EN TRYGG OCH SMART LÖSNING FÖR START-UPS

OptionsAutomaten är en trygg och smart lösning för start-ups som vill ha ett incitamentsprogram på plats till en rimlig kostnad. Genom att standardisera en lösning som levereras i ett digitalt arbetsflöde kan vi erbjuda en snabb och kostnadseffektiv handläggning.