LWA
Loves Tech

Vi hjälper till med juridiken inom utveckling, forskning och exploatering.

Forskning & Utveckling

Avtal om utvecklings- och forskningsprojekt är ofta utgångspunkten i vår rådgivning. Vi kan även bistå den som är koordinator av ett konsortium eller projektpart, beställare av forskningstjänster m fl, med legalt stöd och ta hand om alla forskningsjuridiska frågor – både i långsiktiga samarbeten och i avgränsade uppdrag samt i nationella och internationella forskningssammanhang. Vi stöttar i frågor kopplade till finansiering från EU, Horizon, Vinnova m fl.

Säkra skyddet av er teknologi

Vi hjälper till med att säkerställa skydd av existerande och ny IP i avtal med samarbetspartners och kan ge råd om hur man bäst skyddar företagets teknologier och företagshemligheter.

Stöd under exploateringsfasen

Vi hjälper till med att säkerställa skydd av existerande och ny IP i avtal med samarbetspartners och kan ge råd om hur man bäst skyddar företagets teknologier och företagshemligheter.

Förhandlingar & avtal

Vi hjälper dig gärna!

Hör av dig till oss direkt eller via formuläret nedan
Ulf Lindén
Senior Legal Counsel
ulf.linden@legalworks.se
Michael Uddmark
Senior Legal Counsel
michael.uddmark@legalworks.se
Maria Sandstedt
Maria Sandstedt
Senior Legal Counsel
maria.sandstedt@legalworks.se
Leif Frykman
Senior Legal Counsel
leif.frykman@legalworks.se

Skriv några rader!

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Namn

Checklista för innovativa
start-ups

Rulla till toppen