Nu är det hög tid att röka ut missförhållanden på jobbet – och lagstiftaren är med på tåget med lagkrav på visselblåsarfunktion

Den nya visselblåsarlagen innebär en skyldighet att inrätta en rapporteringskanal för visselblåsning. Lagkraven träffar företag med 50 eller fler arbetstagare- alla anställningsformer och arbetstidsmått inräknat.

Omfattas du av de nya lagkraven i visselblåsarlagen?

Rapporteringskanalen måste uppfylla vissa lagkrav – vi hjälper dig att uppfylla lagkraven och inrätta en effektiv visselblåsarfunktion.

Nya lagkrav på visselblåsarkanaler:

· Visslaren har rätt att vara helt anonym men även rapportera vid fysiskt möte.
· Du behöver ha oberoende och självständiga personer som tar emot, följer upp och återkopplar på rapporter.
· Saker ska även hända inom viss tid t.ex. bekräftelse samma vecka och återkoppling med utfall och åtgärder som vidtagits samma kvartal.

Har ni redan ett visselblåsarsystem på plats?

Ja

Boka möte SpeakUp Partner: ett komplett stöd för att uppfylla den nya visselblåsarlagen

Nej

- Ett komplett stöd för att uppfylla den nya visselblåsarlagen

Vad ingår?

Med SpeakUp Partner får du hjälp att inrätta en effektiv visselblåsarfunktion: det är ett paket tillsammans med Visslan där vi kan erbjuda ett visselblåsarsystem och all nödvändig utbildning och träning som krävs för att skapa en effektiv visselblåsarfunktion som möter de nya lagkraven.

Visselblåsarsystem som följer de nya lagkraven

  • Utbildning för företagsledningen på temat: Vilket ansvar har styrelsen för oegentligheter och missförhållanden? 

  • Utbildning för ditt företags verksamhet på temat: Priset för tystandskultur: hur skapar man en företagskultur utan tystnadskultur

  • Check av dokument: vi ser över er visselblåsarpolicy och gör en riskbedömning

  • Avtalssupport: Genomgång av befintliga avtalsmallar med fokus på att säkra att ni kan vidta åtgärder, t.ex. säga upp avtal,  i händelse av oegentligheter. rätt att säga upp , säkring av rätt att säga upp vid oegentligheter m.m.)

  • Fria samtal: Stöttning till verksamhetens mottagare med preliminär bedömning och guide vidare

Vill du veta mer?

För akuta ärenden:
VD, Caroline Snellman
+46 761 926 495

För dig som redan har samlat dina behov och tankar, maila sandra.jona@legalworks.se

Rulla till toppen