Data Privacy

Din partner inom GDPR och dataskydd

I vårt dataskyddsteam finns kunskap och erfarenhet inom dataskydd från såväl rådgivarroller som bolagsjuristroller. Vi har lång erfarenhet av praktisk tillämpning av dataskyddsjuridik och kan ge dig all support och rådgivning du behöver för att lyckas med ditt arbete med GDPR. 

Områden

Rådgivning och implementering

Juridisk rådgivning och praktisk implementering av dataskyddsprogram

Dataskyddsombud/
DPO for hire

Vi axlar rollen som externt dataskyddsombud och håller även kurser.

Revision och granskning

Verifiering av GDPR-implementering vid revisioner och företagsförvärv

Utbildningar

Temautbildningar och företagsanpassade utbildningsprogram

Kommande utbildningar

Vi håller kurser för ledningsgrupper, experter, dataskyddsombud, för dig som fått dataskydd som ansvarsområde och även för större grupper, t.ex. alla era anställda. Workshops, klassrumsutbildning eller e-learning – vi anpassar formen och innehållet i träningen baserat på din målgrupp och budget.

PrivacyWorks erbjuder 500kr rabatt på våra egna kurser för de som deltar på distans.

Kommande kurser

Bli en expert på praktiskt dataskydd!

DP Academy – en fyradagars kurs där du lär dig allt du behöver veta om GDPR.
Datum: 23-24 april och 14-15 maj 2024
Kursen annordnas av Forum för Dataskydd samt LW Advisory 

Vi hjälper dig

Rådgivning och implementering

Vi stöttar med kvalificerad juridisk rådgivning och leder dig rätt i ditt arbete med GDPR och annan dataskyddsjuridik, oavsett om det rör sig om en specifik fråga eller om det handlar om ett helhetsgrepp om all dataskyddsjuridik. Vårt team har lång erfarenhet av den praktiska hanteringen av dataskyddsfrågor och kan också hjälpa till att säkerställa organisationen implementerar de processer och rutiner som krävs för att följa externa och interna regelverk.

Dataskyddsombud/DPO for hire

Vi kan axla rollen som ert externa dataskyddsombud när ni själva saknar rätt kompetens eller resurser. Inom ramen för vad vi kallar DPO for hire tillsätter vi er dataskyddsombudsfunktion enligt en transparent och förutsägbar affärsmodell. Vi kan också stötta ert eget dataskyddsombud med extra kompetens eller bandbredd.

Revision och granskning

Vi stöttar vid granskningar av er implementering av GDPR och ert dataskyddsjuridiska program, antingen genom aktiv coachning eller genom att vi själva utför granskningar enligt överenskommen omfattning och modell.

Vid företagsförvärv tar vi hand om den del av arbetet med due diligence som handlar om GDPR och dataskyddsfrågor.

Utbildningar

Vårt team innefattar erfarna utbildare och föreläsare inom GDPR och dataskyddsjuridik. Tillsammans med Forum för dataskydd anordningar vi varje vår och höst DP Academy, en kvalitativ och praktisk utbildning för dataskyddsombud och andra med behov av kunskap om praktisk tillämpning av GDPR.

Naturligtvis erbjuder vi också företagsanpassade utbildningar och utbildningsprogram där vi säkerställer att era medarbetare får rätt utbildning utifrån förutsättningar och roller.

Om oss

Vi bistår med rådgivning, praktisk implementering av processor och rutiner, granskningar, utbildningar och lösningar för dataskyddsombud

Vi är en del av LegalWorks

Som en del av LegalWorks tar vi hand om dina dataskyddsjuridiska frågor och hjälper dig att se möjligheter, oavsett om du är ett nystartat eller större etablerat företag. Med flexibla och transparenta affärsmodeller tillgodoser vi dina behov, på kort eller längre sikt.

Vårt sätt att jobba

Ett praktiskt tillvägagångssätt

Vi tror på en praktisk implementering av regler och på att lämna rekommendationer och riskbedömningar baserade på verksamhet, affär och faktiska risker. Rådgivare med erfarenheter av arbete från insidan av en organisation har stora fördelar. Därför har vi ett team av rådgivare med praktisk erfarenhet från företag och organisationer.

Regler + IT

Regler och teknologi måste gå hand i hand med arbetet kring dataskydd. Därför behöver jurister och IT-specialister arbeta tillsammans i leveranser till uppdragsgivare. Vi erbjuder ett team av de specialister som krävs för ert projekt.

Hållbara lösningar

Vi arbetar tätt tillsammans med uppdragsgivarens organisation. Genom att arbeta med engagerade kunder skapar vi förutsättningar för hållbara lösningar som består när projektet är avslutat.

Dataskyddsspecialisterna

David Ericson
Dataskyddsspecialist

Mob: +46 727 44 05 64
david.ericson@legalworks.se

Salma Syed
Dataskyddsspecialist

Mob: +46 707 97 65 77
salma.syed@legalworks.se

Tomas Jalling
Tomas Jalling
Dataskyddsspecialist

Mob: +46 733 20 70 21
tomas.jalling@legalworks.se

Axel Tandberg
Axel Tandberg
Dataskyddsspecialist

Mob: +46 702 23 30 10
axel.tandberg@legalworks.se

Vi hjälper dig gärna!

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Namn
Rulla till toppen