Maria Sandstedt

Maria Sandstedt

Affärsjurist

Varför jag jobbar med affärsjuridik

Jag brinner för att bygga värden och skapa långvariga relationer där de inblandade vinner på samarbete. Forskningssamarbeten är typiska sådana långvariga relationer där parterna, och ofta även samhället i stort, har allt att vinna att de gemensamma ansträngningarna går smidigt och bär frukt. Juridiken ska i detta sammanhang både stötta de enskilda företagen att nå sina mål men även skapa bättre förutsättningar för samverkan. Företag som skyddar och säkrar utvecklingar, förbättringar, kreationer och andra värden genom immaterialrättsliga skydd och bra och tydliga avtal skapar förutsättningar för att nå eftersträvad marknadsposition och önskade samarbeten.

Min bakgrund

Jag har en svensk juristexamen och en mastersutbildning i EU-rätt. Jag har arbetat som immaterialrättsjurist och chef på Zacco i fjorton år och som chefsjurist på Sveriges största statliga forskningsinstitut RISE Research Institutes of Sweden AB i sju år. Härutöver har jag suttit i styrelsen i ett antal olika bolag.

Mina specialområden

Forskningsjuridik, Immaterialrätt, Avtalsrätt (förhandlingar, upprättande och granskning) samt allmän Bolagsrätt.

Kontakt
Telefon: +46 707 72 15 01
Mail: maria.sandstedt@legalworks.se

Rulla till toppen