Tomas Jalling

Affärsjurist

Varför jag jobbar med affärsjuridik

Med rätt fokus blir juridiken en integrerad och viktig del av affären. För att nå dit krävs att juridiken är begriplig för organisationen, och att juristen förstår och sätter sin mål utifrån organisationens behov. Min styrka och glädje ligger i att brygga juridiken med affären.

Min bakgrund

Efter drygt tre år på Datainspektionen blev jag bolagsjurist i affärs- och kreditinformationsbranschen. Merparten av mina 25 år som jurist har jag ägnat åt bolagsjuristrollen, i allt från mindre svenska bolag till internationella koncerner, men jag har också gjort kortare inhopp på Sida och VINNNOVA. Den röda tråden genom åren har varit arbete i IT-intensiva verksamheter, ofta inom B2C med fokus på värdet av data.

Mina specialområden

Vid sidan av bred erfarenhet av affärsjuridik har jag omfattande praktisk erfarenhet och kunskaper inom det dataskyddsrättliga området.

Kontakt
Telefon: +46 73 320 70 21
Mail: tomas.jalling@legalworks.se

Rulla till toppen