Andreas Tocklin

Andreas Tocklin

Affärsjurist

Varför jag jobbar med affärsjuridik

Affärsjuridiken- och arbetsrätten i synnerhet- är komplex i den meningen att det finns flera dimensioner än det strikt juridiska att ta hänsyn till. Det kan exempelvis handla om att en klient har rätt, men av olika skäl inte kan få rätt. Det handlar också om hårda och mjuka värden och olika utfallsscenarior som måste vägas mot varandra där det bästa utfallet på kort sikt kanske inte alltid är det bästa på lång sikt. Det finns också utmaningar i att förklara komplexa juridiska frågeställningar för icke-jurister. Det här är frågor som jag gillar att belysa och hantera!

Min bakgrund

Jag har arbetat som anställd på advokatbyrå sedan 2007 och drivit egen advokatbyrå sedan 2012. Jag specialiserade mig tidigt inom arbetsrätt och har kommit att bli rättsområdet troget även om min affärsjuridiska kompetens är mycket bredare än så.

Mina specialområden

Mina tyngsta erfarenheter har jag givetvis inom arbetsrättens område, men jag har under åren också arbetat kontinuerligt med exempelvis aktieägaravtal främst relaterat till anställningar, allmän avtalsrätt och företagsöverlåtelser.

Kontakt
Telefon: +46 73 977  88 90
Mail: andreas.tocklin@legalworks.se

Rulla till toppen