Nyheter & blogg

Genom Vinnova i Sverige, EU-kommissionen och andra offentliga finansiärer kan våra företag få tillgång till bidrag till forskningsprojekt. Att samarbeta med universitet …

Här kan du läsa om lagkrav på rapporteringskanaler och vad mindre och medelstora företag bör tänka på rörande visselblåsarfunktion. Kontakta oss om …

Artificiell intelligens (AI) är en snabbt växande teknologi som har potential att revolutionera många aspekter av vårt samhälle. Samtidigt har AI också …

I början av juli kom två stora nyheter i veckorna efter varandra – först publicerade IMY den 3 juli fyra beslut med …